Trong ngữ pháp tiếng Anh, các cấu trúc của Thì/Thời của động từ là phức tạp nhưng lại quan trọng nhất. Tuy nhiên, với người bình thường, học tiếng Anh chỉ để sử dụng trong đời sống và công việc như một ngoại ngữ, thì chỉ cần hiểu nguyên lý và sử dụng tốt các THÌ phổ biến sau đây là đủ:

Thì (Tenses)

 1. Thì hiện tại đơn (The Present Simple tense)
 2. Thì hiện tại tiếp diễn (The Present Progressive tense)
 3. Thì hiện tại hoàn thành (The Present Perfect tense)
 4. Thì quá khứ đơn (The Past Simple tense)
 5. Thì quá khứ tiếp diễn (The Past Progressive tense)
 6. Thì tương lai đơn (The Future Simple tense)

Bên cạnh điểm ngữ pháp trên, chúng ta cũng sẽ cần các điểm ngữ pháp thông dụng khác như:

 • Câu điều kiện (Conditional sentences)
 • Câu bị động (Passive voice)
 • Động từ khuyết thiếu (Modals)
 • Mạo từ (Articles)
 • Danh từ, Đại từ (Nouns, Pronouns)
 • Tính từ, trạng từ và cấu trúc so sánh của chúng (Adjectives, Adverbs, Comparision of adjectives and adverbs)
 • Giới từ (Prepositions): giới từ chỉ nơi chốn (prepositions of place); giới từ chỉ thời gian (prepositions of time); giới từ chỉ sự chuyển động (prepositions of movement); một số loại giới từ khác (other types of prepositions)
 • Sự diễn tả về số lượng (Expression of quantity)
 • Mệnh đề quan hệ (Relative clause)

Nhận thức được tầm quan trọng của Ngữ Pháp và để giúp người học thoát khỏi cảnh nói “bồi”, học viên khi học tiếng Anh ở IWOK luôn đảm bảo được hệ thống hóa toàn bộ các cấu trúc ngữ pháp thông dụng một cách chắc chắn nhất và dễ hiểu nhất. Và từ đó, người học sẽ rất dễ dàng phát triển ngôn ngữ, học thực hành tiếng Anh giao tiếp hay tiếng Anh chuyên ngành nhanh hơn nhiều. Với những Ai yếu nhất thì thời gian cũng chỉ khoảng 48 buổi học (tương đương với 2 khóa học).

Quá trình học nền tảng cơ bản này, học viên sẽ được GV của IWOK thiết kế nội dung không chỉ có Ngữ Pháp mà còn kết hợp thực hành các tình huống giao tiếp thực tế. Điều này giúp cho HV có thể giao tiếp sơ bộ dù chỉ mới bắt đầu 1 khóa TA cơ bản.

Một sự kết hợp – 02 trong 01- rất hài hòa mà IWOK dày công xây dựng.