Mỗi chủ đề được thiết kế thành 01 bài học có chất lượng cao, đầy đủ NGỮ PHÁP – NGHE – NÓI – ĐỌC -VIẾT.

Có thể tự học hoặc dùng làm tài liệu đào tạo.

TẢI VỀ NGAY HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

LH để học Tiếng Anh: 0984315110.