Nhập môn ngành Dầu khí

Đào tạo khóa Nhập môn (tổng quan) ngành dầu khí cho các kỹ sư làm