KHÓA HỌC THUYẾT TRÌNH VÀ CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 11.10.2019

  Khóa học thuyết trình và chủ trì cuộc họp dành cho cán bộ nhân