Động từ bất quy tắc thông dụng kèm phiên âm.

Nhiều bạn đọc sai động từ bất quy tắc nên IWOK xin gửi tới các