Đào tạo khóa Nhập môn (tổng quan) ngành dầu khí cho các kỹ sư làm cho dự án Nam Côn Sơn 2.

1. Giới thiệu

2. Sơ lược về nguồn gốc dầu khí

3. Tổng quan về lĩnh vực Thượng nguồn Dầu khí: Tìm kiếm Thăm dò, Thẩm lượng, Phát triền, Khai thác và Thu dọn mỏ.

4. Sơ lược về An toàn – Sức khỏe – Môi trường trong ngành Dầu khí

5. Vài nét về Dầu khí phi truyền thống

6. Tổng quan về các hoạt động Dầu khí (phần Thượng nguồn) tại Việt Nam.

*THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

Ông Lê Hồng Lam

Tốt nghiệp Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội năm 2000, Thạc sĩ Địa Vật lý (Địa chấn) năm 2015

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Ngoại thương năm 2008

Cử nhân Đại học Luật Hà Nội năm 2018

2003 – 2006: Kỹ sư chính nhóm Site survey (nay là PTSC G & S) thuộc phòng Thương mại PTSC Marine, Vũng Tàu

2006 – 2010: Đại diện Kinh doanh (Account Manager), Công ty Schlumberger Việt Nam tại Hà Nội

2010 đến nay: Chuyên viên chính Ban QLHĐDK, Phó Trưởng phòng QLHĐ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam).