Tại IWOK, để Chương trình Đào tạo đạt hiệu quả cao hơn, các Giảng viên dạy Ngữ pháp cho Học viên thông qua một sơ đồ đơn giản. Dựa trên Trục thời gian cơ bản, sơ đồ này miêu tả toàn bộ 18 Thì trong tiếng Anh một cách dễ hiểu nhất bằng những mốc Thời gian: “Quá khứ”, “Hiện tại” và “Tương lai”.

Trong sơ đồ trên, các Thì màu xanh hay được dùng trong hội thoại hàng ngày, các Thì màu tím được dùng trong văn kể lại (văn gián tiếp), các thì còn lại rất ít dùng.

Cùng nghiên cứu Sơ đồ Ngữ pháp cùng IWOK nhé!