Một ngày làm việc cuối năm nghiêm túc, triệt để, hiệu quả cùng Chuyên gia Chiến lược Nguyễn Hữu Thái Hòa tại IWOK Center.

=====

Qua những chia sẽ, định hướng của anh Thái Hòa đã mở ra một Năm mới với nhiều chiến lược mới, nhiều liên kết mới cho IWOK, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều Tiện Ích hơn, nhiều Giá Trị hơn cho các khách hàng, học viên của IWOK.

Trân trọng cảm ơn anh đã dành quỹ thời gian cuối năm rất eo hẹp của mình cho IWOK!

Một số hình ảnh trong ngày làm việc.

Chuyên gia chiến lược Nguyễn Hữu Thái Hòa

Chuyên gia chiến lược Nguyễn Hữu Thái Hòa

Chuyên gia chiến lược Nguyễn Hữu Thái Hòa