Đăng ký thi A1/A2/B1/B2/C1/C2 của CAMBRIDGE tại I.W.O.K  – Chứng chỉ có giá trị toàn cầu, vô thời hạn.

Đợt thi do IWOK và Hội đồng khảo thí của Cambridge tổ chức chính thức tại IWOK Vũng Tàu, được tài trợ 100% chi phí dự thi và cấp chứng chỉ (Học viên không cần phải nộp thêm bất kỳ chi phí nào khác).

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

Khung trình độ chung châu Âu (CEFR) mô tả năng lực của người học dựa trên 06 mức trình độ cụ thể: A1, A2, B1, B2, C1 và C2.

+ A1: Căn bản.
+ A2: Sơ cấp.
+ B1: Trung cấp.
+ B2: Trung cao cấp.
+ C1: Cao cấp.
+ C2: Thành thạo

Chứng chỉ của CAMBRIDGE được công nhận bởi Bộ GD và hơn nữa, có giá trị toàn cầu, và có giá trị vô thời hạn.

ĐĂNG KÝ TRƯỚC NGÀY 30.04.2021:

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

HOTLINE TƯ VẤN: 0984315110