Nếu để ý chúng ta sẽ thấy người Singapore, Ấn Độ, Canada, Ai Cập, Philippines, Nam Phi, Úc,….đều sử dụng Tiếng Anh là ngôn ngữ giao dịch chính nhưng tuyệt nhiên đa số người dân họ nói Tiếng Anh theo GIỌNG của mình.

Bản thân ngay ở nước Anh hay Mỹ, hai thành phố gần nhau cũng có giọng khác nhau.

Việc học Giọng “bản ngữ” giống như việc người miền Bắc học giọng của người miền Nam hay Miền Trung và ngược lại vậy. Nó thực sự KHÔNG CẦN THIẾT để chúng ta tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc như vậy.

Khi dạy và học nói Tiếng Anh, cái quan trọng nhất là nói đúng (Đúng Âm, đúng trọng âm của từ).

Và đối với người Việt Nam, việc này chỉ cần không quá 2 tiếng (từ trước đến nay có lẽ chưa ai chỉ ra cho người Việt Nam là nó nhanh như vậy).

 

Thông tin chi tiết: https://www.iwokcenter.com/he-sinh-thai/hoc-phat-am-trong-2-tieng/