IWOK triển khai các khóa tiếng Anh dành cho nhân viên văn phòng và các cán bộ kỹ thuật tại Công ty Austal – Việt Nam.