Nhân viên điều độ cảng biển là một trong những công việc thuộc về lĩnh vực xuất nhập khẩu. Một ngành nghề đòi hỏi vốn Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành – Port – Ship Communication để giao tiếp với đồng nghiệp và đối tác.

Chương trình đào tạo do 01 Thuyền trưởng nhiều kinh nghiệm, đối tác giảng viên của IWOK CENTER đào tạo.

 

 

IWOK CENTER.