Buổi giới thiệu các chương trình học của IWOK tại Đại học Tài Nguyên & Môi Trường – Tp. HCM.

===

Với sự hưởng ứng nhiệt tình và đồng hành của các bạn Sinh Viên, IWOK sẽ giúp các bạn trang bị tốt nhất 02 nền tảng Kỹ năng mà không chỉ các doanh nghiệp mà bản thân mỗi cá nhân trẻ đều cần trong xu thế hiện nay là:

– Tiếng Anh giao dịch.

– Kỹ năng và Tư duy xử lý, quản lý công việc.

Các bạn trẻ sẽ hoàn toàn tự tin bước vào con đường lập nghiệp.

IWOK – HỌC ĐỂ HỘI NHẬP VÀ TIẾN NHANH CÙNG DOANH NGHIỆP.