Với mục đích nâng cao khả năng tiếng Anh chuyên ngành cho thợ máy và thủy thủ thuyền viên trong khoảng thời gian ngắn nhất. Chương trình học được IWOK CENTER thiết kế hoàn toàn sát với công thực tế trên tàu, hiệu quả ngay khi tham gia thực hành, vận dụng được kiến thức đã học vào công việc.

Đặc biệt, học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học tiếng Anh cho thuyền viên chuyên ngành Hàng Hải.

IWOK CENTER là trung tâm chuyên thiết kế các chương trình học Tiếng Anh phù hợp với từng đối tượng học viên ở các công ty kinh doanh đặc thù.