Khóa Học “Lập Kế Hoạch Sản Xuất & Bảo Dưỡng Sửa Chữa” đã kết thúc 02 ngày học về chương trình  Đào Tạo Áp Dụng Oracle Primavera P6 vào lập kế hoạch Quản Trị Dự Án trong lĩnh vực Xây dựng và Dầu khí cùng với Giảng viên (Mr) Võ Minh Hạnh với hơn 10 năm kinh nghiệm là Giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy về Primavera.

Sau đây là một số hình ảnh của lớp học:

 

Khóa học Oracle Primavera P6