Quản lý sản xuất là một trong những công việc quan trọng và có sự ảnh hưởng mật thiết đến sự phát triển của doanh nghiệp. Vậy làm sao để quá trình quản lý sản xuất có thể đảm bảo hoạt động hiệu quả? Những kỹ năng nào là thiết yếu để các cán bộ quản lý 

Để quá trình sản xuất có thể vận hành hiệu quả, đúng tiêu chuẩn và mang lại năng suất cao, việc tổ chức sản xuất là vô cùng quan trọng. Người quản lý tốt là người hiểu được tính chất công việc, môi trường làm việc của mỗi bộ phận nhân viên. Từ đó, bằng một chế độ đãi ngộ phù hợp, yêu cầu và chỉ tiêu hợp lý, nhân viên sẽ làm việc hiệu quả hơn, chất lượng công việc thực hiện cũng cao hơn.

Khóa học Kỹ Năng cho Cán Bộ Quản Lý – Ngành Sản Xuất – SONION II được thực hiện bởi TS. Bùi Quang Vĩnh tại IWOK CENTER.