Ở lĩnh vực Hàng hải, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ được dùng chủ đạo cho các hoạt động giao thông và giao thương trên biển. Vì thế bên cạnh kiến thức chuyên môn, khả năng am hiểu và sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành Hàng hải – dành cho Thuyền Viên là điều cần thiết cho mỗi chuyên gia trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, tự tin giao tiếp với các thuyền viên đến từ các quốc gia khác trên Thế giới thì khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh dành cho Thuyền Viên là điều kiện cấp thiết để hoàn thành tốt công việc.

IWOK CENTER Khai giảng lớp Tiếng Anh Thuyền Viên.

 

 

 

IWOK CENTER.