“WATCH YOURSELF”.

Các bạn xem video khá vui nhộn bên dưới để biết cách dùng cụm từ này nhé.

Lưu ý hiện tượng nối âm khi anh thanh niên nói. Trong đời sống thực, nối âm cũng là 1 đặc điểm làm cho người Việt khó nghe Tiếng Anh. Nhưng đã hiểu rồi thì sẽ ổn thôi 👍

(Iwok đánh dấu bằng ký hiệu “~” giữa 02 âm được đọc nối bên dưới):

/wɒtʃ~jɔːˈself/