Iwok gửi đến các bạn một video ngắn về cách sử dụng, ý nghĩa và các trường hợp sử dụng của từ ” No Brainer”.

Mời các bạn cùng xem video để hiểu rõ hơn nhé.