Iwok gửi đến các bạn một video ngắn về cách sử dụng, ý nghĩa và các trường hợp sử dụng của từ ”On the same page ”.

Mời các bạn cùng xem video để hiểu rõ hơn nhé