[Tự học T. Anh giao tiếp cơ bản cùng iwokEnglish]

Bài 1: Các câu chào hỏi & Tạm biệt.

TRÌNH TỰ:

1. Tự đọc các câu bên dưới. Từ nào không hiểu nghĩa thì tra từ điển.

2. Mở Video, vừa xem, vừa đọc theo (đọc to). Video được thiết kế nền đen chữ trắng để bạn có thể tập trung cao độ. Lặp lại 2 – 3 lần, nếu cần.

3. Mở Video, nhưng chỉ nghe tiếng (không xem/nhìn). Đảm bảo bạn nghe rõ và hiểu được các câu nghe được.

4. Nghe và nói theo (Có thể kết hợp bước 4 với bước 3).

*****

Các câu chào hỏi thông thường:

1-Hi.

2-Hello.

3-Good morning.

4-Good afternoon.

5-Good evening.

6-Good night.

7-How do you do?*

8-Pleased to meet you.

9-Thank you very much.

10-How about you?

11-How is it going?

12-What’s the matter?

13-What happened?

Những câu chào tạm biệt:

1-Goodbye.

2-Goodbye! Have a good journey.

3-Goodbye! Thank you for a lovely evening.

4-Bye-bye! Thank you very much for having me.

5-Goodbye! Good luck in the future.

6-Enjoy yourself.

7-Take care of yourself.

8-See you tomorrow.

9-Goodbye, Anne. Have a nice evening.

Hội thoại ngắn:

1-Nice to meet you. Nice to see you, too.

2-How are you? Fine, thanks.

3-How is Helen? She’s very well, thank you.

4-Hi,Dave. How are you? Not bad, thanks. And you?

5-Have a good weekend . Thanks. Same to you.

6-Thank you very much. Not at all. Don’t mention it.

7-Make yourself at home. That’s very kind. Thank you.