Thứ Tư, ngày 29.05.2018.

IWOK triển khai Dịch Vụ tuyển dụng cho Công ty TCOTS (Thuộc Tân Cảng Offshore – Tổng Công ty Tân Cảng SG).

Hình ảnh ứng viên 01

Hình ảnh ứng viên làm bài kiểm tra bằng Tiếng Anh.

Hình  ảnh ứng viên 2

Hình ảnh Ứng Viên làm bài kiểm tra tuyển dụng bằng Tiếng Anh tại IWOK CENTER.