Chủ nhật (09/06/2019) vừa qua IWOK Talks No.2 với chủ đề Giải Mã “Phát Triển Bản Thân” đã được Diễn giả: Jim Nguyễn chia sẽ những kiến thức, phương pháp và công cụ, những “bí mật” và ý nghĩa của việc phát triển bản thân đối với cá nhân mỗi người, đặc biệt là với các bạn sinh viên.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi chia sẽ IWOK Talks.