Project Description

Khóa học luyện phát âm trong vòng 2h tại Trung tâm tiếng anh Vũng Tàu

TIẾNG ANH & KỸ NĂNG DOANH NGHIỆP CẦN

Học viên sẽ được học chương trình Essential Working Skills (Kỹ Năng Làm Việc Thiết Yếu), được giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh và được xây dựng để học viên có thể làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài hay Việt Nam bất kỳ: 06 tháng.

  • (Yêu cầu đạt TOEIC 650+/IELTS 6.0).
  • Sau khi tốt nghiệp và được cấp Chứng nhận IWOK, học viên sẽ được mở tài khoản trên Website và Ứng dụng Kết Nối Việc Làm IWOKJOBS.COM, kết nối với các Doanh nghiệp và được các Doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng khi cần nhân sự.
  • Được đào tạo để sẵn sàng để làm việc cho bất kỳ Doanh nghiệp nước ngoài hoặc Việt Nam nào.
  • Được Doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn.
  • Được cấp Chứng nhận giá trị với các Doanh nghiệp.
  • Được cấp tài khoản trên Website và Ứng dụng IWOKJOBS.COM – kết nối với các Doanh nghiệp ở địa phương và trên toàn quốc.

Trung-tâm-tiếng-anh-Iwok-Vũng-Tàu

  • Chính sách đóng học phí theo tháng và đóng sau đi làm cho sinh viên tạm thời khó khăn về tài chính.

Cùng Iwok nâng cao khả năng tiếng Anh của bạn!

Nâng cao sự tự tin trong giao tiếp quốc tế

  • 0254 356 1118

Đăng ký nhận thông tin khóa học

    (Thông tin của bạn sẽ được bảo mật, chỉ phục vụ cho mục đích được chỉ định.)