Project Description

Khóa tiếng anh cơ bản tại Anh Ngữ IWOK Vũng Tàu

TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

Khóa học được chia làm các module từ cơ bản đến nâng cao, giúp học viên có đầy đủ các kỹ năng ngôn ngữ để tạo dựng được 1 hình ảnh chuyên nghiệp trong môi trường Làm Việc và Giao Dịch thương mại quốc tế. Người học sẽ được trang bị đầy đủ các kỹ năng giao tiếp bằng lời nói, văn bản…, từ đó tự tin để làm việc với đồng nghiệp, cộng sự, đối tác, xây dựng các mối quan hệ bền vững, đạt hiệu quả cao trong công việc, giao dịch, xây dụng uy tín cho Công ty.

 • Đối tượng: Dành cho người đi làm và sinh viên.
 • Thời gian: 03 buổi/tuần.
 • Địa điểm: Tại trung tâm IWOK hoặc tại Doanh nghiệp.

Level 01

► Thời gian: 03 buổi/tuần, kéo dài 03 – 06 tháng.

► Đối tượng: Dành cho Học Viên đã có nền tảng Tiếng Anh căn bản, bắt đầu học Tiếng Anh sử dụng trong môi trường làm việc. Tương đương cấp độ Elementary.

 • Exressions & Telling the time.
 • Greetings & Introduction.
 • Small talks.
 • Job & Occupation descriptions.
 • Asking for and Giving advice.
 • Asking permission & Making request.
 • Agreeing & Disagreeing.
 • Giving opinions.
 • Complaining & Apologizing.
 • Making & Providing suggestions.
 • Information clarification.
 • Basic business writing.
 • And other basic business topics.

BUSINESS SECTORS
1. Japan’s economy
2. The energy industry

PROJECTS
1. Project management
2. Large-scale project

GLOBAL MARKETS
1. One size fits all
2. Online markets

DESIGN AND INNOVATION
1. Innovative product design
2. Product testing

SAFETY AND SECURITY
1. Safety at work
2. Being security-conscious

CUSTOMER SERVICE
1. Airline customer service
2. Hanging on the telephone

COMMUNICATION
1. Face to face?
2. How to communicate

Level 02

► Thời gian: 03 buổi/tuần, kéo dài 03 – 06 tháng.

► Đối tượng: Tương đương cấp độ Pre – Intermediate.

 • Personal introduction.
 • Routine & Schedule descriptions.
 • Company information exchange.
 • Business small talks.
 • Business telephone communication.
 • Company’s products/ services introduction.
 • Making & managing arrangements.
 • Giving & Asking directions.
 • Describing a process of products/service.
 • Data & Graph descriptions/presentation.
 • Future plan sharing.
 • Business Entertainment.
 • Business complaints/Apology.
 • Giving & Receiving comments.
 • Business writing.

And other business communication topics.

Level 03

► Thời gian: 03 buổi/tuần, kéo dài 03 – 06 tháng.

► Đối tượng: Tương đương cấp độ Intermediate.

 • Business Meetings:
  • Arranging/confirming a meeting.
  • Conducting small & large meetings.
  • Meeting control and dealing with “talkative” people.
  • Etc.
 • Business Teamwork:
  • Stages of team development.
  • Team members & Leaders’ roles & behaviors.
  • Effective teamwork communication.
  • Etc.
 • Business Emails:
  • Writing informal & formal emails.
  • Quotation emails.
  • Price negotiation emails.
  • Complaint/ Complaint feedback emails.
  • Etc.

Hãy cùng IWOK hội nhập và thăng tiến nhanh hơn trong sự nghiệp.

Nâng cao vị thế của người Việt Nam.

 • 0254 356 1118

Đăng ký nhận thông tin khóa học

  (Thông tin của bạn sẽ được bảo mật, chỉ phục vụ cho mục đích được chỉ định.)