Project Description

ĐỀ CƯƠNG ĐÀO TẠO

THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

KHÓA ĐÀO TẠO 02 NGÀY (04 BUỔI)

I. Các Đối Tượng Tham Gia

 • Giám Đốc Công Ty
 • Các Trường Phòng, Phó Phòng Các Bộ Phận
 • Các Chuyên Viên, Nhân Viên
 • Kỹ Sư, Quản Đốc, Đốc Công
 • Các Nhân Sự.

II. Các Nội Dung Chính Của Khóa Học

 • Các quy định chung liên quan đến việc Thẩm định KQ đấu thầu.
 • Tổng quan kiến thức về gói thầu xây lắp; hàng hóa; phi tư vấn.
 • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
 • Giới thiệu 08 Hình thức thẩm định & lựa chọn nhà thầu.
 • Giới thiệu 04 Phương thức thẩm định & lựa chọn nhà thầu.
 • Quy trình lựa chọn nhà thầu.
 • Phương pháp đánh giá HSDT.
 • Phương pháp đánh giá & Xét duyệt trúng thầu.
 • Quy trình lựa chọn nhà thầu.
 • Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Hãy cùng IWOK hội nhập và thăng tiến nhanh hơn trong sự nghiệp.

Nâng cao vi thế của người Việt Nam!

 • 097 356 1118

Đăng ký nhận thông tin dịch vụ

  (Thông tin của bạn sẽ được bảo mật, chỉ phục vụ cho mục đích được chỉ định.)