Project Description

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHO CÁC CẤP QUẢN LÝ


I. Mục tiêu khóa học:
– Giải thích được mô hình Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
– Từ đó nhận biết được vai trò của các cấp quản lý trong việc quản lý nguồn nhân lực.
trong bộ phận, phòng ban của mình.
– Thực hiện được các hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong bộ phận, phòng ban.


II. Đối tượng tham gia:
– Khóa học được thiết kế dành cho các cấp quản lý của các phòng ban, bộ phận.


III. Thời lượng khóa học: 01 ngày.
– Thời gian đào tạo: Buổi sáng từ 08h30 đến 11h30. Buổi chiều từ 13h00 đến 16h00.

IV. Nội dung chương trình:
Phần I “Tổng quan về Quản trị nguồn nhân lực”

Tổng quan về Quản trị nguồn nhân lực
– Khái niệm Quản trị nguồn nhân lực
– Mô hình quản trị nguồn nhân lực
– Vai trò của các cấp quản lý đối với các hoạt động Quản trị nguồn nhân

Phần II “Các hoạt động quản trị nguồn nhân lực”

 1. Quản lý nhân tài
  – Định nghĩa nhân tài
  – Tiến trình quản lý nhân tài
  – Các yếu tố quan trọng cho việc phát triển và giữ chân nhân tài
 2. Tuyển dụng  – Quy trình tuyển dụng và vai trò của các bên
  – Xây dựng tiêu chí tuyển dụng
  – Các phương pháp đánh giá và ra quyết định tuyển dụng
  – Đào tạo hội nhập – Thử việc và đánh giá sau thử việc

Hãy cùng IWOK hội nhập và thăng tiến nhanh hơn trong sự nghiệp.

Nâng cao vi thế của người Việt Nam!

 • 097 356 1118

Đăng ký nhận thông tin dịch vụ

  (Thông tin của bạn sẽ được bảo mật, chỉ phục vụ cho mục đích được chỉ định.)