Project Description

ĐỀ CƯƠNG ĐÀO TẠO

QUẢN TRỊ DỰ ÁN TRONG DOANH NGHIỆP

KHÓA ĐÀO TẠO 04 CHỦ ĐỀ – 04 NGÀY (08 BUỔI)

I. Mục Tiêu của Khóa Học

 • Tạo tổng thể quản trị một dự án.
 • Lập kế hoạch và chạy tiến độ một dự án.
 • Gán nguồn lực.
 • Điều chỉnh tiến độ dự án.
 • Các giải pháp khi xử lý chậm tiến độ dự án.
 • Thực hiện và kiểm soát dự án.

II. Lợi ích tham gia

Bằng cách tham gia vào khóa học này, học viên sẽ  đạt được một nền tảng vững chắc trong các khái niệm về Quản Trị Dự Án và lập kế hoạch để hỗ trợ công việc hàng ngày của học viên. Tất cả các thảo luận và chia sẻ nhấn mạnh ba yếu tố cơ bản của quản lý dự án: Tiến độ, Nguồn lực và Chi phí. Vào cuối mỗi buổi, bạn sẽ áp dụng các khái niệm mà bạn đã học trong từng nghiên cứu mỗi trường hợp cụ thể.

III. Cấu Trúc Khóa Học

 • Tạo ra 1 dự án
 • Lập kế hoạch dự án
 • Thực hiện và kiểm soát dự án

IV. Các Đối Tượng Tham Gia

 • Các nhà phân tích Dự án.
 • Người lập kế hoạch – chiến lược dự án – công ty
 • Các trưởng phòng ban
 • Giám đốc dự án
 • Ban QLDA
 • Chủ Đầu Tư
 • Cty Xây Dựng, Nhà thầu Thiết Kế – Thi Công
 • Kỹ Sư Xây Dựng, KTS
 • Những Người đang tham gia dự án với vai trò, Kỹ sư trưởng, Giám sát, Đốc công

V. Chủ Đề Của Khóa Học Quản Trị Dự Án

 • Hiểu Về Dữ Liệu Trong Primavera P6 – Understanding P6 Data
 • Cấu Trúc Dự Án Trong Doanh Nghiệp – Enterprise Project Structure
 • Tạo Một Dự Án – Creating a Project
 • Tạo Một Cấu Trúc Phân Chia Công Việc  – Creating a Work Breakdown Structure
 • Thêm Hoạt Động – Adding Activities
 • Tạo Mối Quan Hệ – Creating Relationships
 • Chạy Tiến Độ – Scheduling
 • Gán Ràng Buộc – Assigning Constraints
 • Định Dạng Lịch Làm Việc – Formatting Schedule Data
 • Vai Trò Và Tài Nguyên – Roles and Resources
 • Gán Vai Trò –  Assigning Roles
 • Gán Tài Nguyên /  Nguồn Lực –  Assigning Resources
 • Phân Tích Nguồn Lực – Analyzing Resources
 • Tối Ưu Hóa Bảng Kế Hoạch Dự Án – Optimizing the Project Plan
 • Đường Cơ sở Kế hoạch Dự Án – Baselining the Project Plan
 • Thực Hiện Và Kiểm Soát Dự Án –  Project Execution and Control
 • Báo Cáo Thực Hiện Dự Án  – Reporting Performance

Hãy cùng IWOK hội nhập và thăng tiến nhanh hơn trong sự nghiệp.

Nâng cao vi thế của người Việt Nam!

 • 097 356 1118

Đăng ký nhận thông tin dịch vụ

  (Thông tin của bạn sẽ được bảo mật, chỉ phục vụ cho mục đích được chỉ định.)