Project Description

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN TUA BIN KHÍ

CHU TRÌNH HỖN HỢP

 

A.Đối tượng tham gia:

  • Khóa học được thiết kế dành cho các: Trưởng phòng, Phó phòng, Giám Đốc, Phó Giám Đốc dự án.

B.Thời lượng khóa học: 02 ngày.

  • Thời gian đào tạo: Buổi sáng từ 08h30 đến 11h30. Buổi chiều từ 13h00 đến 16h00.

C. Nội dung chương trình

Phần I. Tổng quan về quản lý dự án nhà máy điện chu trình hỗn hợp.

Chương 1:  Giới thiệu chung về quản lý dự án trong doanh nghiệp.

Chương 2:  Quản lý dự án nhà máy điện chu trình hỗn hợp:

–   Các khái niệm chung.

–   Quy trình quản lý sản phẩm dự án bàn giao – nhà máy điện chu trình hỗn hợp.

–   Quy trình quản lý dự án.

–   Quy trình hỗ trợ.

Phần II. Quản lý sản phẩm dự án bàn giao –  nhà máy điện chu trình hỗn hợp.

Chương 4:  Công nghệ nhà máy điện chu trình hỗn hợp:

–   Giới thiệu về tổ máy tuabin khí.

–   Sơ đồ chu trình hỗn hợp.

–   Các nguyên lý nhiệt động chu trình hỗn hợp.

–   Lựa chọn quy mô công suất tổ máy tuabin khí và cấu hình phần đuôi hơi của chu trình hỗn hợp.

–   Tiến độ dự án nhà máy điện chu trình hỗn hợp.

Chương 5:  Xây dựng cấu trúc phân cấp nhà máy điện chu trình hỗn hợp.

Chương 6:  Mô tả chi tiết các hệ thống, thiết bị nhà máy điện chu trình  hỗn hợp:

–   Tổ máy tuabin khí.

–   Lò thu hồi nhiệt.

–   Tuabin hơi.

–   Máy phát điện.

–   Hệ thống điều khiển.

–   Hệ thống điện.

–   Một số vấn đề quan tâm khi thiết kế, lựa chọn các hệ thống, thiết bị phụ.

Chương 7:  Các tiêu chí chấp thuận nhà máy điện chu trình hỗn hợp:

–   Các thông số vận hành cần được nhà thầu cam kết.

–   Cách tính khoản bồi thường thiệt hại do chậm tiến độ hoặc không đạt thông số vận hành cam kết.

–   Tiêu chí về các thiết bị chính.

–   Các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm nhà thầu EPC.

–   Tiêu chí đánh giá bản chào thầu trên cơ sở hiệu quả vận hành qua toàn bộ đời sống nhà máy.

Chương 8:  Phương pháp nghiệm thu, chấp thuận nhà máy điện chu trình hỗn hợp:

–   Các đường cong hiệu chỉnh.

–   Thí nghiệm đo các thông số vận hành bảo đảm.

Phần III. Tổ chức quản lý dự án.

Chương 9: Thiết lập môi trường văn hóa quản lý dự án trong doanh nghiệp.

Chương 10: Tổ chức dự án và phân cấp trong quản trị và điều hành dự án.

Phần IV. Kế hoạch dự án nhà máy điện chu trình hỗn hợp.

Chương 12:  Xây dựng kế hoạch dự án nhà máy điện chu trình hỗn hợp

–   Tập quán lập kế hoạch dự án ở Việt Nam.

–   Kế hoạch dự án tổng thể.

–   Kế hoạch của ban quản lý dự án.

Phần V. Một số chủ đề lựa chọn và bài học kinh nghiệm.

Chương 13:  Tại sao tổng mức đầu tư dự án    thường bị vượt?

–   Thời điểm phê duyệt tổng mức đầu tư.

–   Độ chính xác của giá trị tổng mức đầu tư.

Chương 14:  Hợp đồng EPC hay hình thức hợp đồng khác?

–   Giới thiệu các hình thức hợp đồng.

–   So sánh hợp đồng EPC và hợp đồng EPCM.

Chương 15:  Đo lường và đánh giá tiến trình dự án.

Chương 16: May mắn trong thành công của dự án.

Hãy cùng IWOK hội nhập và thăng tiến nhanh hơn trong sự nghiệp.

Nâng cao vi thế của người Việt Nam!

  • 097 356 1118

Đăng ký nhận thông tin dịch vụ

    (Thông tin của bạn sẽ được bảo mật, chỉ phục vụ cho mục đích được chỉ định.)