Project Description

Khóa học P6

ĐỀ CƯƠNG ĐÀO TẠO
“PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ”


I. Mục tiêu:

Sau khóa học, học viên sẽ:
Hiểu được vai trò quan trọng của công tác đánh giá nhân sự trong quản lý;
Biết rõ những nguyên tắc chính trong hoạt động đánh giá nhân sự;
Biết cách đánh giá thành tích, năng lực & thái độ nhân viên một cách khoa học;
Thực hành tiến trình chuẩn hóa/rà soát lại Bản mô tả công việc cho đội ngũ nhân viên một
cách hiệu quả.


II. Thời lượng đào tạo: 04 buổi học/ 02 ngày (mỗi buổi có 04 giờ giảng và 15 phút giải lao giữa buổi);
– Sáng: 8h00 – 12h00.
– Chiều: 13h00 –17h00.


III. Nội dung đào tạo chính:
Phần I. Tổng quan.
– Tại sao nhà quản lý phải đánh giá nhân viên một cách khoa học?
– Cán bộ quản lý tự đánh giá như thế nào?
– Đánh giá nhân viên là đánh giá những khía cạnh nào?
– Các nguyên tắc nền tảng cần tuân thủ trong đánh giá nhân viên.


Phần II. Đánh giá thành tích nhân viên.
– Cơ sở để đánh giá thành tích nhân viên;
– Tìm hiểu về tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên (KPIs);
– Xây dựng KPIs cho các vị trí nhân viên;
– Thiết lập các thang đo phục vụ trong công tác đánh giá;
– Đánh giá thành tích công việc;
– Giải pháp tiếp theo cho bài toán sau đánh giá;
– Thực hành.


Phần III. Đánh giá năng lực nhân viên.
– Cơ sở đánh giá năng lực nhân viên;
– Nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn năng lực cho các vị trí;
– Thiết lập tiêu chuẩn về yêu cầu năng lực cho các vị trí;
– Đánh giá năng lực nhân viên hiện tại và nguyên tắc xử lý kết quả sau đánh giá.
– Thảo luận nhóm & thực hành.


Phần IV. Đánh giá thái độ nhân viên.
– Cơ sở đánh giá thái độ nhân viên;
– Nguyên tắc & tiến trình thiết lập các tiêu chí trong đánh giá thái độ nhân viên;
– Một vài lưu ý cần nhớ trong đánh giá thái độ nhân viên.


Tổng kết và định hướng ứng dụng kiến thức từ chương trình vào thực tế./.

Hãy cùng IWOK hội nhập và thăng tiến nhanh hơn trong sự nghiệp.

Nâng cao vi thế của người Việt Nam!

  • 097 356 1118

Đăng ký nhận thông tin dịch vụ

    (Thông tin của bạn sẽ được bảo mật, chỉ phục vụ cho mục đích được chỉ định.)