Project Description

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TÀI CHÍNH DÀNH CHO CÁN BỘ

QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

I. Đối tượng tham gia:

  • Khóa học được thiết kế dành cho các: Trưởng phòng, Phó phòng, Giám Đốc, Phó Giám Đốc dự án.

II. Thời lượng khóa học: 02 ngày.

  • Thời gian đào tạo: Buổi sáng từ 08h30 đến 11h30. Buổi chiều từ 13h00 đến 16h00.

III. Nội dung chương trình

  1. Đánh giá thực trạng tài chính của dự án

–   Đọc hiểu các báo cáo tài chính.

–   Xác định kết quả kinh doanh bằng EVA (giá trị kinh tế gia tăng).

–   Quản lý vốn và tài sản.

–   Đánh giá thực trạng tài chính dự án.

–   Đánh giá chiến lược phát triển dự án qua các tỷ số tài chính đặc trưng: (Phân tích cơ cấu vốn và tài sản, Phân tích bố trí vốn và tài sản, Phân tích tình hình đảm bảo vốn, Phân tích hiệu suất hoạt động, Phân tích hiệu quả hoạt động, Phân tích khả năng thanh toán…).

–   Phân tích điểm hòa vốn.

–   Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay.

–   Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC).

–   Phân tích tốc độ tăng trưởng và giá cổ phiếu của doanh nghiệp trên sàn chứng khoán (Phân tích tốc độ tăng trưởng (g) , Phân tích giá trị thị trường, Phân tích phân phối lợi nhuận…).

  1. Phân tích dòng tiền của Dự án

–   Nhận dạng dòng tiền trong dự án.

–   Phân tích dòng tiền.

–   Phân tích dòng tiền tự do (FCFF).

–   Phân tích dòng tiền ra – vào.

–   Lập kế hoạch dòng tiền.

–   Quản trị dòng tiền.

  1. Hệ thống đòn bẫy trong tài chính dự án

–   Đòn bẩy kinh doanh ( DOL).

–   Đòn bẩy tài chính ( DFL).

–   Đòn bẩy tổng hợp (DTL).

4. Thảo luận và giải đáp

–   Thực hành ngay trên báo cáo tài chính dự án của Công ty.

Hãy cùng IWOK hội nhập và thăng tiến nhanh hơn trong sự nghiệp.

Nâng cao vi thế của người Việt Nam!

  • 097 356 1118

Đăng ký nhận thông tin dịch vụ

    (Thông tin của bạn sẽ được bảo mật, chỉ phục vụ cho mục đích được chỉ định.)