Project Description

ĐỀ CƯƠNG ĐÀO TẠO
TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

Khi doanh nghiệp có một đội ngũ quản lý giỏi, họ sẽ không còn phải lo giải quyết những vấn đề cá nhân cho công nhân nữa. Vấn đề còn lại là làm sao tạo cho đội ngũ này một môi trường thi đua tích cực để họ có thể cống hiến và đưa ra những kết quả sản xuất hiệu quả nhất với sản phẩm có chất lượng và năng suất cạnh tranh.

Khóa học “Tổ trưởng sản xuất” sẽ đáp ứng những trăn trở, bức xúc nhất của doanh nghiệp cũng như các cán bộ quản lý này thông qua đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết trong lĩnh vực quản lý sản xuất.

I. MỤC TIÊU

 • Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của một người tổ trưởng trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
 • Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần có của một người tổ trưởng sản xuất.
 • Biết cách triển khai công việc trong tổ để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao.
 • Được trang bị các giải pháp, công cụ và biết cách khai thác tối đa sức mạnh của tổ sản xuất để đạt được mục tiêu về chất lượng và năng suất sản xuất đồng thời lập ra các kế hoạch hành động nhằm chống thất thoát, giảm thiểu lãng phí cho doanh nghiệp của mình.
 • Nắm vững cơ bản một số kỹ năng nhằm tạo lập mối quan hệ nội bộ thông qua kênh giao tiếp và làm việc theo tổ đội sản xuất.

II. ĐỐI TƯỢNG

 • Tổ trưởng sản xuất, Tổ phó
 • Cán bộ quản lý liên quan đến sản xuất.
 • Các đối tượng có nhu cầu quan tâm đến lĩnh vực này

III. THỜI LƯỢNG – 06 buổi học

IV. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Vai trò – chức năng – nhiệm vụ của Tổ trưởng Sản xuất.

– Thế nào là một tổ chức sản xuất

– Vai trò, nhiệm vụ của người quản lý – tổ trưởng sản xuất

– Những phẩm chất, kỹ năng cần có của người tổ trưởng sản xuất

– Thảo luận: Những tồn tại, hạn chế và các biện pháp khắc phục, cải thiện.

Mục tiêu:

 • Xác định vai trò và công việc của người tổ trưởng sản xuất trong một tổ chức sản xuất. Nhận biết rõ quản lý các nguồn lực 4M trong đơn vị sản xuất.
 • Tìm hiểu rõ các chức năng của người tổ trưởng sản xuất.
 • Xác định công việc của bộ phận mình đang đảm trách.

2. Công tác tổ chức việc  thực hiện  kế hoạch

–  Sự cần thiết của việc lập kế hoạch sản xuất.

–  Cách thức thực hiện công tác điều độ.

–  Những công cụ thống kê đơn giản.

–  Phương pháp sử dụng thành thục sơ đồ Gantt.

– Kiểm soát với 4M bằng cách sử dụng công cụ Checklist.

Mục tiêu:

 • Biết cách xử lý tình huống khi kế hoạch có thay đổi– tổ chức thực hiện công tác điều độ cho phù hợp với sự thay đổi kế hoạch.
 • Biết tổ chức, sắp xếp lịch làm việc một cách hiệu quả nhất để đảm bảo tiến độ công việc.
 • Nắm vững những công cụ thống kê đơn giản.

3. Quản lý chất lượng

– Hiếu đúng khái niệm chất lượng là gì?

– Các đặc điểm của chất lượng trong xu thế hiện nay.

– Các nguyên lý cơ bản trong quản lý chất lượng (Thể hiện 4 nguyên lý cơ bản).

– Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm : Kaizen, 5S.

Mục tiêu:

 • Biết đánh giá công tác quản lý chất lượng trong doanh nghiệp, nhận diện các điểm mạnh và nhấn mạnh đến các nguy cơ.
 • Áp dụng 4 nguyên lý cơ bản trong quản lý chất lượng.
 • Biết tạo nhận thức cho người tổ trưởng về tầm quan trọng của 5S & Kaizen và hiểu rằng mỗi một người công nhân là một người quản lý chất lượng.

4. Quản lý năng suất

–   Hiểu đúng khái niệm năng suất lao động là gì?

–   Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất.

–   Quy trình quản lý năng suất tại tổ sản xuất.

–   Các biện pháp nâng cao năng suất.

Mục tiêu:

 • Nắm được các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất để ứng dụng vào việc tăng năng suất tại tổ sản xuất.
 • Hiểu rõ và biết ứng dụng một trong các giải pháp nâng cao năng suất tại đơn vị sản xuất.

5. Kỹ năng giao tiếp trong tổ sản xuất 

– Khái quát về quy trình giao tiếp.

 • Xác định được tầm quan trọng của giao tiếp.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình giao tiếp.
 • Các loại hình giao tiếp.

– Các kỹ năng thiết yếu trong giao tiếp.

 • Kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi.
 • Kỹ năng cho và nhận phản hồi để giúp nhân viên cải thiện hiệu quả công việc.

Mục tiêu:

 • Hiểu và nắm vững cách ứng xử, giao tiếp giữa người tổ trưởng và công nhân.
 • Xử lý các vấn đề thường gặp trong khi giao việc, trao đổi với công nhân.

Thực hành: đóng vai người tổ trưởng trong việc truyền đạt thông tin cho công nhân tại nơi làm việc của Công ty.

6. Kỹ năng làm việc nhóm.

– Lợi ích khi làm việc trong nhóm.

–  Các giai đoạn phát triển nhóm.

–  Những mâu thuẫn trong nhóm.

–  Các phương pháp giải quyết mâu thuẫn trong nhóm.

Mục tiêu: 

 • Xác định được vai trò của người tổ trưởng trong việc điều hành trong nhóm.
 • Biết cách nâng cao tinh thần đoàn kết, tính đồng thuận giữa người tổ trưởng với các thành viên.
 • Biết sử dụng các phương pháp, công cụ, cách thức phát hiện vấn đề mấu chốt, giải pháp giải quyết mâu thuẫn nhóm.