Project Description

ĐÀO TẠO NỘI BỘ & GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN, TỐI ƯU NHẤT

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NỘI BỘ – KÊNH “TRUYỀN LỬA” CỦA LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP
Trong mọi cuộc chiến đánh thù trong – giặc ngoài của dân tộc, dù quân địch có mạnh cỡ nào thì cuối cùng Việt Nam cũng dành được chiến thắng, trong đó yếu tố quan trọng nhất chính là sự đồng lòng của gần như cả dân tộc.

Để có được sự đồng lòng vô giá đó thì công tác tuyên truyền đóng vai trò then chốt. Trong tuyên truyền thì có một nguyên tắc quan trọng nhất – sự liên tục.

Một doanh nghiệp cũng vậy, khi toàn bộ hệ thống nhân sự cùng định hướng và đồng lòng với lãnh đạo thì dù khó khăn thế nào cuối cùng công ty sẽ luôn phát triển bền vững và có sức cạnh tranh vô song.

Công cụ tốt nhất để thực hiện việc này chính là Đào tạo nội bộ – Thông qua hệ thống này lãnh đạo sẽ truyền tải và cập nhật được các định hướng, quan điểm đúng đắn liên tục, kịp thời cho nhân sự, nhân sự được trang bị kịp thời các kiến thức/kỹ năng cần thiết để thực hiện các mục tiêu và định hướng của doanh nghiệp, từ đó cũng gắn kết hơn với công ty do bản thân được nâng cấp từng ngày ở doanh nghiệp.

Hầu như chủ doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ tầm quan trọng của Đào tạo nội bộ nhưng bởi lý do chủ quan hoặc khách quan nào đó các thực trạng dưới đấy còn khá phổ biến:

1. Doanh nghiệp không có lộ trình đào tạo toàn diện và có tính chất tiêu chuẩn gắn liền với từng giai đoạn phát triển của nhân sự ngay khi họ tham gia đồng hành.
Vì vậy, các hoạt động đào tạo trở nên rời rạc, không định hình rõ được nội dung nào là bắt buộc, nội dung nào là thường xuyên, nội dung nào là nâng cao nghiệp vụ…Nhân sự thì coi việc tham gia hoạt động đào tạo như một nghĩa vụ khó chịu.

2. Chi phí đào tạo cao nhưng hiệu quả đào tạo thường thấp, chủ yếu là do:
+ Doanh nghiệp thuê chuyên gia đào tạo bên ngoài, nhưng đa số các chuyên gia không có đủ thời gian tìm hiểu hoạt động của doanh nghiệp nên thường truyền đạt các kiến thức/kỹ năng chung, thậm chí dùng kinh nghiệm quá khứ của mình để quy chụp, không truyền tải được đúng thứ mà lãnh đạo doanh nghiệp muốn bổ sung cho nhân sự trong tình hình thực tại của công ty.

+ Nhân sự học xong một khóa học thì thường báo cáo kết quả bằng một Bài nghiệm thu, không có công cụ để kiểm tra, đánh giá, hỗ trợ thường xuyên.

3. Hoạt động đào tạo và kiểm tra, đánh giá không có tính liên tục nên mục tiêu tuyên truyền, truyền lửa gần như không đạt được.
4. Công ty không có hệ thống quản trị đào tạo đồng bộ trên nền tảng công nghệ thông tin nên:
– Công tác tổ chức, đánh giá đào tạo tốn rất nhiều thời gian, công đoạn.

– Nhân sự cảm thấy việc tham gia các hoạt động đào tạo hoặc đánh giá sau đào tạo là một sự phiền hà lớn vì nó làm họ tốn quá nhiều thời gian.

– Lộ trình tiến bộ/Không tiến bộ của nhân sự thông qua đào tạo không được đồng bộ và minh bạch nên công ty không đánh giá được khách quan năng lực và sự phù hợp của nhân sự; không có được lộ trình đào tạo kịp thời, phù hợp để bổ trợ các khiếm khuyết của nhân sự, phục vụ mục tiêu phát triển của công ty.

DOWNLOAD – THAM KHẢO CHI TIẾT VỀ TÍNH NĂNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI
1. Cùng doanh nghiệp xây dựng một lộ trình đào tạo đúng với lĩnh vực, mô hình và quy mô của doanh nghiệp, trong đó định rõ:
– Các nội dung đào tạo bắt buộc và thường xuyên (Để đảm bảo định hướng của DN và theo lộ trình thăng tiến của nhân sự).

– Các nội dung đào tạo nghiệp vụ.

– Các nội dung đào tạo bổ sung tùy từng thời điểm.

DOWNLOAD – THAM KHẢO LỘ TRÌNH MẪU
2. Thiết lập hệ thống Quản trị đào tạo nội bộ riêng cho doanh nghiệp (ILMS – Internal Learning Management System), tích hợp hệ thống đào tạo và hội nghị trực tuyến chuyên dụng (ngoài phục vụ đào tạo trực tuyến, tiết kiệm chi phí di chuyển, có thể sử dụng để họp trực tuyến với các chi nhánh hoặc đối tác ở xa).

DOWNLOAD – THAM KHẢO CHI TIẾT VỀ TÍNH NĂNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI
3. Chuyển thể toàn bộ chương trình đào tạo thành các bài giảng lên ILMS, để hoạt động đào tạo, chia sẻ tài liệu, đánh giá… được thực hiện dễ dàng cho cả người đào tạo lẫn nhân sự trong DN.
Các nội dung này có thể được cập nhật thường xuyên cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

4. Xây dựng hệ thống bài kiểm tra, đánh giá đồng bộ trên ILMS để có thể triển khai hoạt động này thường xuyên, nhân sự có thể thực hiện một cách tiện lợi nhất (qua điện thoại/laptop và bất kỳ đâu, miễn là có kết nối Internet).
5. Chuyển giao và hướng dẫn nhân sự phụ trách trong doanh nghiệp sử dụng và khai thác hệ thống ILMS, cập nhật các chương trình đào tạo.
6. Huấn luyện cho nhân sự trong DN kỹ năng đào tạo nội bộ để có thể trực tiếp thực hiện một số chương trình đào tạo mà không cần thuê giảng viên bên ngoài, tăng hiệu quả thực tế và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.
7. Trường hợp DN chưa có nhân sự phụ trách đào tạo thì IWOK sẽ vận hành hệ thống và duy trì các hoạt động đánh giá thường xuyên (không tính phí), triển khai một số nội dung đào tạo theo yêu cầu (tính phí cho từng trường hợp cụ thể).
DOWNLOAD – THAM KHẢO CHI TIẾT VỀ TÍNH NĂNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI
Vui lòng liên hệ để IWOK có thể tư vấn cụ thể hơn qua:

– Email: duongnh@iwok.vn

– Điện thoại: 0984315110.

WWW.IWOKCENTER.COM