Project Description

TIẾNG ANH & KỸ NĂNG DOANH NGHIỆP CẦN

Học viên sẽ được học chương trình Essential Working Skills (Kỹ Năng Làm Việc Thiết Yếu), được giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh và được xây dựng để học viên có thể làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài hay Việt Nam bất kỳ: 06 tháng.

 • (Yêu cầu đạt TOEIC 650+/IELTS 6.0).
 • Sau khi tốt nghiệp và được cấp Chứng nhận IWOK, học viên sẽ được mở tài khoản trên Website và Ứng dụng Kết Nối Việc Làm JOB.IWOK.VN, kết nối với các Doanh nghiệp và được các Doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng khi cần nhân sự.
 • Được đào tạo để sẵn sàng để làm việc cho bất kỳ Doanh nghiệp nước ngoài hoặc Việt Nam nào.
 • Được Doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn.
 • Được cấp Chứng nhận giá trị với các Doanh nghiệp.
 • Được cấp tài khoản trên Website và Ứng dụng IWOKJOBS.COM – kết nối với các Doanh nghiệp ở địa phương và trên toàn quốc.

Chủ đề đào tạo (tham khảo):

 1. Company Entrance
 2. CV introduction and languages
 3. Practical CV preparation
 4. Finding Employment
 5. Successful job interviews
 6. Company Structure & First Day At Work.
 7. Skills That Employers Need
 8. Mind Mapping – At work
 9. Benefiting from your hand – phone and laptop
 10. Work Planning & Organizing
 11. Time Management and Prioritization
 12. Goal setting & Negotiating & Persuading
 13. Analytical Skills
 14. Assertiveness
 15. Dealing with Criticism
 16. Self – Esteem
 17. Business Skills
 18. Body Language at work
 19. Critical thinking and Problem Solving at work
 20. Enthusiasm at work
 21. Team Work
 22. Emails
 23. Business Letters
 24. Presentation
 25. Managing Conflicts and Dealing with Difficult People
 26. Negotiation
 27. Communicating with the Managers
 28. Change Management
 29. Attitude & Enthusiasm
 30. Anger Management
 31. Proactive Behavior
 32. Decision Making
 33. Work – Life Balance
 34. Systematic Thinking
 35. Service Orientation
 36. Emotional Intelligence
 37. Working with data
 38. Reporting skills

HÃY CÙNG IWOK HỘI NHẬP VÀ THĂNG TIẾN NHANH HƠN TRONG SỰ NGHIỆP

0984 315 110