Project Description

Khóa học P6

DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG TRONG DOANH NGHIỆP.

Ưu điểm nổi bật: 

 • Thời gian học vào sáng linh động, tránh ảnh hưởng đến công việc trong ngày.
 • Nội dung và phương pháp đào tạo được xây dựng để học viên lĩnh hội và thực hành tại chỗ , không nặng về học thuật.
 • Địa điểm cao cấp, được thay đổi định kỳ để làm mới không gian học tập.
 • Một số chủ để có thể được triển khai trực tiếp ở một doanh nghiệp nào đó để tăng tính thực tế .
 • Các nhóm học viên được luân chuyển hoặc được tổ chức giao lưu định kỳ để mở rộng giao thương, phát triển quan hệ đối tác, đa dạng.

Đề cương gồm 20 chủ đề sau: 

 1. Company Entrance
 2. Traits of Effective Managers.
 3. Interpersonal Skills.
 4. Employee Coaching Skills.
 5. Time Management.
 6. Creating Team.
 7. Presentation.
 8. Business Writing.
 9. Effective Meeting.
 10. Customer Service.
 11. Problem Solving.
 12. Project Management.
 13. Decision Making.
 14. Employee Motivation.
 15. Performance Appraisal.
 16. Resolving Conflict.
 17. Development Plan.
 18. Making use of Hand Phone & Laptop.
 19. Mind Mapping for Manager.
 20. Change Management.

Hãy cùng IWOK hội nhập và thăng tiến nhanh hơn trong sự nghiệp.

Nâng cao vi thế của người Việt Nam!

 • 097 356 1118

Đăng ký nhận thông tin dịch vụ

  (Thông tin của bạn sẽ được bảo mật, chỉ phục vụ cho mục đích được chỉ định.)