Miễn phí thi Starters/Movers/Flyers/KET/PET tại Vũng Tàu

Đang tải Sự kiện
Sự kiện này đã trôi qua.

Thi chính thức Chứng chỉ Cambridge tại Vũng Tàu (Starters/Movers/Flyers/KET/PET)

Kỳ thi do IWOK và Hội đồng khảo thí Tiếng Anh Cambridge tổ chức tại Vũng Tàu, ngày 12.06.2021, tại IWOK English. 

ĐƯỢC TÀI TRỢ 100% LỆ PHÍ THÍ (Thí sinh không phải nộp thêm bất kỳ chi phí gì). 

Đăng ký trước ngày 22.4.2021.

ĐĂNG KÝ NGAY

1. STARTERS: Thường phù hợp cho HS từ 6 – 7 tuổi.

2. MOVERS: Thường phù hợp với HS từ 8 – 10 tuổi.

3. FLYERS: Thường phù hợp với HS từ 11 – 12 tuổi.

4. KET: Thường phù hợp với HS từ 13 – 14 tuổi.

5. PET: Thường phù hợp với HS từ 15 – 16 tuổi.

ĐĂNG KÝ NGAY

Hotline tư vấn nhanh: 0984315110.

Go to Top