Đang tải Sự kiện
Sự kiện này đã trôi qua.

Chủ Nhật, ngày 19.05.2019, Ông Nguyễn Hồng Dương Giám Đốc trung tâm anh ngữ IWOK đã ký thỏa thuận hợp tác, đầu tư chiến lược cùng với Đại Diện công ty VMIR tại Hội An.

Iwok Center ký hợp đồng chiến lược cùng Vmir.co tại Hội An

Iwok Center ký hợp đồng chiến lược cùng Vmir.co tại Hội An

Dù khác lĩnh vực nhưng cùng định hướng phát triển sản phẩm tốt cho người Việt Nam, có chiều sâu, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng doanh nghiệp bền vững;

Lễ kí kết giữa IWOK CENTER VÀ VMIR.COM tại Hội An

Lễ kí kết giữa IWOK CENTER VÀ VMIR.COM tại Hội An

VMIR.CO.UK – Doanh nghiệp thuộc Top 200 Công ty khởi nghiệp của Anh Quốc – và IWOK CENTER đã ký thỏa thuận hợp tác, đầu tư chiến lược để phát triển các sản phẩm của IWOK ở quy mô toàn quốc.