Đang tải Sự kiện
Sự kiện này đã trôi qua.

Ngày 25/09, Iwok center tổ chức buổi chia sẻ của Diễn Giả Boul Ngô Thái Bảo với chủ đề: “6 BƯỚC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN”

Dưới đây là video tổng quan về chương trình IWOK TALK 6.