Đang tải Sự kiện
Sự kiện này đã trôi qua.

Hot Hot Hot !!! Phiên thảo luận của IWOK Talk No.10 về PHÒNG TRÁNH & GIẢI QUYẾT PHÁP LÝ KHI GIAO KẾT và THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KINH TẾ” diễn ra tại IWOK Center vào ngày 18/10 vừa qua cùng DT LAW.