Đang tải Sự kiện
Sự kiện này đã trôi qua.

Hiện nay, tình trạng cử nhân thất nghiệp ở Việt Nam đang ở mức báo động, Hầu hết các bạn đều rơi vào tình trạng không biết cách viết CV. Không biết cách trả lời nhà tuyển dụng. Khi phỏng vấn thì mất tự tin, nói năng lung tung…

Nếu các bạn không thay đổi, không trau dồi những kỹ năng cho bản thân. Các bạn sẽ tự mình đánh mất những cơ hội được làm việc và trải nghiệm bản thân ở các công ty chuyên nghiệp.