Sáng ngày 28/06, Đoàn công tác gồm Lãnh đạo cấp cao Quận Phú Nhuận và Ban kinh tế Quận Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh, đến thăm quan và tham khảo mô hình đào tạo Kỹ Năng Doanh Nghiệp bằng Tiếng Anh cho thế hệ trẻ ở IWOK CENTER để kết hợp phát triển, nhân rộng mô hình ở Tp. Hồ Chí Minh thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đoàn Lãnh Đạo.