Kỳ thi do IWOKHội đồng khảo thí Tiếng Anh Cambridge tổ chức tại Vũng Tàu, ngày 12.06.2021. 

ĐƯỢC TÀI TRỢ 100% LỆ PHÍ THÍ (Thí sinh không phải nộp thêm bất kỳ chi phí gì). 

Đăng ký trước ngày 22.4.2021.

ĐĂNG KÝ NGAY

1. STARTERS: Thường phù hợp cho HS từ 6 – 7 tuổi.

2. MOVERS: Thường phù hợp với HS từ 8 – 10 tuổi.

3. FLYERS: Thường phù hợp với HS từ 11 – 12 tuổi.

4. KET: Thường phù hợp với HS từ 13 – 14 tuổi.

5. PET: Thường phù hợp với HS từ 15 – 16 tuổi.

ĐĂNG KÝ NGAY

HOTLINE TƯ VẤN: 0984315110