Khách hàng: Sao Do Group – Hải Phòng.
================================
Tài Chính là Mạch máu của Doanh nghiệp, và khi đội ngũ cán bộ trong Doanh nghiệp được tạo điều kiện để hiểu rõ về các Thuật ngữ, các Phạm trù liên quan trực tiếp đến Phòng/Ban của mình thì sẽ rất tự tin áp dụng vào công việc một cách hợp lý, đồng bộ, giảm thiểu cho Doanh nghiệp rất nhiều rủi ro về Tài chính, thậm chí là Pháp lý.

IWOK hân hạnh được Tập đoàn Sao Đỏ – Một Tập đoàn lớn đang trên đà hội nhập và phát triển – tiếp tục tin tưởng giao phó cho trọng trách để hỗ trợ các Cán bộ Quản lý của Tập đoàn trong nội dung này.