IWOK chia sẻ đến các bạn một bộ với các Tóm tắt của những quyển sách hay, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn:

  • Tập ĐỌC Tiếng Anh, vừa học TỪ VỰNG Tiếng Anh, vừa HỌC HỎI được các Ý TƯỞNG LỚN từ các cuốn sách nổi tiếng.
  • TIẾT KIỆM THỜI GIAN vì đã được TÓM TẮT một cách khoa học.

Nhấn vào hình bên dưới để tải sách:

IWOK CENTER.