IWOK CENTER tặng đến các bạn 06 quyển sách tự học Tiếng Anh dành cho người đi làm, bao gồm cả Audio miễn phí hi vọng sẽ giúp bạn tìm thấy được những cuốn sách mà bạn đang cần.

Sách có các chủ đề bao gồm:

  1. Email,
  2. Socializing,
  3. Presentation,
  4. Meetings,
  5. Negotiating,
  6. Telephoning.

IWOK CENTER