Best regards, Regards, Yours sincerely, Yours faithfully (Hoặc Sincerely yours….) đều là các cấu trúc thông dụng để kế thúc Email và Letter (Trong giao dịch, Tiếng Việt mình hay gọi là Công Văn/Văn bản).

Về cách dùng các từ này trong thực tế, chúng ta có thể hiểu đơn giản như sau:

1. Yours sincerely, Yours faithfully có mức độ trang trọng cao nhất và thường được sử dụng trong LETTER. Rất ít người sử dụng trong Email thông thường. Trong đó:

Yours sincerely: Sử dụng khi biết rõ tên người nhận.

 Yours faithfully: Sử dụng khi chưa rõ tên người nhận (Nhất là trong Thư xin việc (Cover Letter)).

2. Best regards, Regards: Có mức độ trang trọng thấp hơn và thường được sử dụng để kết thúc Email.

– Best regards: Thường sử dụng khi đã biết rõ người nhận lớn tuổi hơn hoặc bằng tuổi mình; Hoặc có chức vụ cao hơn mình.

– Regards: Sử dụng khi biết rõ người nhận ngang hoặc ít tuổi hơn mình; Hoặc có chức vụ thấp hơn mình.

(Trường hợp thân thiện, chúng ta có thể kết thúc Email bằng các cấu trúc như: Thank you/Have a nice day/See you soon/Cheer/….).