Iwok đào tạo tại Doanh nghiệp

====

Làm nghề huấn luyện, đào tạo, niềm vui lớn nhất của người đào tạo là thấy được sự Hứng Khởi sau buổi học, thậm chí là Xin “bỏ làm” nửa ngày để được chia sẻ thêm!!!

Một số hình ảnh của lớp đào tạo tại 01 Xí nghiệp của Tổng công ty PVGas

đào tạo của Iwok tại Doanh nghiệp PVGAS

Đào tạo của Iwok tại Doanh nghiệp PVGAS