Buổi chia sẻ kinh nghiệm của người đào tạo IWOK, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong Kinh doanh & Thương mại tại Singapore, với các Giám đốc Doanh nghiệp ở Vũng Tàu.