FLASHCARDS là một công cụ học từ mới rất hiệu quả, giúp người học nhớ từ vựng dễ dàng hơn.

Bạn có thể lưu lại hơn 20 bộ Flashcards dưới đây để học các từ vựng thông dụng nhất:

DOWNLOAD (TẢI VỀ) FLASHCARDS